بایگانی ماهیانه: مرداد 1397

برگزاری جلسه هیئت امناء جهت همکاری مردم برای ماه محرم

منتشرشده در اخبار روستای گرده (کندیمیزده نه خبر؟) | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کسب عنوان قهرمانی

قهرمانی اقای سبحان مثمری نوه اقای حسن مثمری ، در رشته کاراته استان تهران

منتشرشده در اخبار روستای گرده (کندیمیزده نه خبر؟) | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کسب عنوان قهرمانی

کسب عنوان سومی اقایان علی رضا احمدیان، نایب قهرمانی غلام رضا نگهبان و عنوانی قهرمانی سعید عدل و علی مالک در مسابقات شمال غرب کشور

منتشرشده در اخبار روستای گرده (کندیمیزده نه خبر؟) | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه

منتشرشده در اطلاعیه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه

منتشرشده در اطلاعیه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه

منتشرشده در اطلاعیه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه

منتشرشده در اطلاعیه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تعویض جدولهای فرسوده ورودی روستا توسط دهیاری

منتشرشده در اخبار روستای گرده (کندیمیزده نه خبر؟) | دیدگاه‌تان را بنویسید: