گیرده کندی – روستای گرده » | » اطلاعات آبادی های دهستان گرده درسال 1390