گیرده کندی – روستای گرده » | » بهرام گور، قبرستان قدیمی، آتشکده گرده