گیرده کندی – روستای گرده » | » جاری شدن سیل و بارش تگرگ در روستای گرده