گیرده کندی – روستای گرده » | » تبریک روز معلم به استادان و دبیران زحمتکش