گیرده کندی – روستای گرده » | » بارش برف در روزهای پایانی سال