گیرده کندی – روستای گرده » | » زندگینامه مرحوم شکرخان اسرافیلی گرده