مراسم شبهای قدر

گوشه هایی از مراسم شبهای قدر روستای گرده در رمضان ۹۶

شب قدر ۹۶

شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶
شب قدر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.