بایگانی ماهیانه: اردیبهشت 1396

اطلاعیه

هو الباقی

با نهایت تاسف وتاثر ،مراسم ختم هفتمین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان انوشیروان قاسمی گرده فرزند مرحوم ستار برادر گرامی کربلائی بشیر قاسمی روز دوشنبه مورخه ی 96/02/11 از ساعت 2/30الی 4/30 بعد از ظهر در مسجد جامع روستای گرده منعقد و مجلس زنانه نیز همزمان در شبستان همین مسجد بر گزار خواهد شد.

حضور سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

تیم مدیریت سایت گرده مصیبت وارده را به خانواده ی محترم قاسمی تسلیت عرض نموده ، و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگانش صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت می نماید.

اطلاعیه

هو الباقی

با نهایت تاسف وتاثر ،مراسم ختم سومین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان سرهاد مقتدری گرده فرزند مرحوم دهنز روز دوشنبه مورخه ی 96/01/21 از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در مسجد جامع روستای گرده منعقد و مجلس زنانه نیز همزمان در شبستان همین مسجد بر گزار خواهد شد.

ضمنا شام غریبان ان مرحوم امشب بعداز نماز مغرب وعشاء در مسجد جامع گرده برگزار خواهد شد.

حضور سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

تیم مدیریت سایت گرده مصیبت وارده را به خانواده ی محترم مقتدری تسلیت عرض نموده ، و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگانش صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت می نماید.