بایگانی ماهیانه: دی 1394

شاه اسماعیل وسلطان سلیم عثمانی وجنگ چالدران (بخش دوم)

شاه اسماعیل وسلطان سلیم عثمانی وجنگ چالدران (بخش دوم)

نوشته: سیفعلی فصیحی گرده
سلطان سلیم پس از بر انداختن مدعیان سلطنت تصمیم گرفت به ایران حمله کند علت اساسی این تصمیم، شرایط جدید سیاسی مذهبی و نظامی ایران و عثمانی بود سلیم شاه اسماعیل را مردی خطرناک می دید و  از طرفی در صدد ایجاد امپراطوری عثمانی در جهان اسلام بود و چاره ای جز از بین بردن شاه تازه قدرت گرفته ایران نداشت قضایای زیادی در این تصمیم موثر بود از جمله سلطان دستور داد حدود ۴۰۰۰ هزار نفر شیعه را در اناطولی قتل و عام کنند و عزت چاپین افسر ارتش عثمانی را به خاطر هماهنگ کردن نیروی عشایری برای جنک به ایران گسیل داشت به نحوی که با خود شاه اسماعیل ملاقات نماید
عشایر ایران اقتدار و استقلال خود را با جواب منفی به سلطان سلیم فهماندند خصوصا وقتی که عزت چاپین در ارومیه با محمد قراباغی رئیس قبیله ملاقات کرد و او را از اکته نظرات سلطان سلیم عثمانی اگاه کرد قرا باغی بدون وقفه صندوقی را باز کرد یک پیراهن چرک و کهنه را نشان داد و گفت این پیراهن عموی من است که جد سلطان سلیم او را سر بریده و خونش را ریخته که برنگ خرمائی ملاحظه می کنید و یک طناب دیگر نیز نشان داد وگفت سلطان محمد دوم پدر هنگامی که من کودک بودم و در اغوش مادرم شیر می خوردم پدر را با این طناب حلق اویز کرد با اینکه با سلطان سلیم تابع یک مذهب و با شاه صفوی از نظر مذهب مخالف ولی ایشان به هیچ یک از کسان من تعرض نکرده. شما می گوئید من چه شکلی شاه صفوی را رها کنم تابع سلطان سلیم باشم

ادامه خواندن شاه اسماعیل وسلطان سلیم عثمانی وجنگ چالدران (بخش دوم)

شاه اسماعیل تا تاسیس سلسله صفویه (بخش اول)

بنام خدا

شاه اسماعیل تا تاسیس سلسله صفویه (بخش اول)
نوشته: سیفعلی فصیحی گرده

قهرمان تاریخ ما شاه اسمائیل صفوی پس از گذراندن ایام کودکی خود در زندان .تبعید فرار ومشاهده سلطه بیگانکان بر کشور ایران واختلافات قومی و ملی در سن سیزده سالگی حکومت مستقل ومقتدری را در ایران پایه ریزی نمود ودر این مورد چنان با سرعت پیش رفت که یکی از مقتدرترین سلاطین روزگار خود شد و با ایجاد وحدت سیاسی، ملی، و مذهبی در پهن دشت ایران به یغما رفته به مصاف قدرتهای عصر خود شتافته ودر تمام جنگ های داخلی وخارجی به پیروزی رسید.

ادامه خواندن شاه اسماعیل تا تاسیس سلسله صفویه (بخش اول)

شعر(ایمانه چاتا)

ایسته رم درد اولا درمانه چاتا //    یاپریشان اولا سامانه چاتا//  عطر یوسیف گتیرن یئل اسه کاش//  کئچه صحرالری کنعانه چاتا // تیشه عشق اولا,فرهاد زمان//  یارا داغ باغرنی جانانه چاتا//  کیمسه ایستر اولا مجنون کیمی یار//   قورخورام عشقیده عصیانه چاتا//   نه گؤزل دور اولا هیجراندا وصال//  عاشیق اوز عشقینه ایمانه چاتا // آصیفم دفتر شعریم دولا گر  //کی غزل آخیری دیوانه چاتا.

باور های قدیم مردم گرده

نوشته: پرویز اسرافیلی گرده

parvizesrafiligerdeh7.jpg

در گرده ما رونق اگر نیست صفا هست
هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست

اگرچه در طول سال های گذشته گرده از رونق افتاده است ، علتش این است جوانان با هوش و تحصیل کرده برای شغل به تهران و شهرستان ها مهاجرت کرده اند. ولی این مردم شریف و نجیب و تاریخ دوست همیشه با گرده در تماس و برای نوسازی و آبادانی سرزمین اجداد خودشان کوشا بوده و به آداب و رسوم گذشته سرزمین خودشان علاقه بخصوص دارند. و باین خاطر من باور های قدیمی مردم گرده را تا آنجا که توانستم جمع کرده و تعدادی از آنها را نوشته با شما شریک شوم:

ادامه خواندن باور های قدیم مردم گرده