بایگانی ماهیانه: دی 1393

کوچ آروات (زن کوچ گرده)

از پرویز اسرافیلی گرده

parvizesrafiligerdeh7.jpg

 

داستان گرده

کوچ آروات (زن کوچ گرده)

در بهار 1323 پیر زن اسرار آمیزی با یک الاغ که بارش تمامی دارایی و ثروت ایشان بود، با یک گاو  و گوساله که با طناب به گردن الاغ بسته بودند در جلوی  مسجد گرده پیدا شد. پیرزن الاغ را در پاین پله مسجد نگاهداشته، خودش  در پله مسجد نشسته، کفش های کهنه و پاره شده را که کف های آن ها را  با ریسمان بسته بود در آورده و در روی پله جا گذاشت. پیر زن  خسته و کوبیده در حال نشستن به خواب رفت. بچه های ده دور پیر زن جمع شده بودند سر و صدای آنها به پیر زن بی اثر بود.
ادامه خواندن کوچ آروات (زن کوچ گرده)

عبداله خان شروان جد اصلی مردم ارونج

از پرویز اسرافیلی گرده

parvizesrafiligerdeh7.jpg

به
آقای محمد  موسی زاده عزیز ارونج، برای تائید و همشهریان ارونج:

عبداله خان شروان جد اصلی مردم ارونج

دیروز از گرده عکسی از من  خواسته بودند و به نوشته های گذشته نگاه  می کردم، به عکس عبداله خان حاکم شروان در زمان شاه طهماسپ بر خورد کردم. یادم آمد که این مرد جد طوایف ارونج است.

داستان به شرح زیر است:
ادامه خواندن عبداله خان شروان جد اصلی مردم ارونج