بایگانی ماهیانه: خرداد 1392

نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در روستای گرده

مردم روستای گرده  با حضور حد اکثری وپررنگ خود در پای صندق های رای نامزدهای خود را برای 4 سال انتخاب کردند. که لیست شوراها به ترتیب به شرح زیر می باشد.

    سجاد دلیر                       کیکاوس اسرافیلی             شکیبا مددی

sajjaddali keykavusesrafilishakibamadadi

نفر اول اقای سجاد دلیر با229 رای

نفر دوم اقای کیکاوس اسرافیلی با154 رای

نفر سوم اقای شکیبا مددی با144 رای

واقای براتعلی قدسی با 133 رای عضو اللبدل(علی البدل) شد.

از میان نامزدهای ریاست جمهوری نیز اقای حسن روحانی با 280 رای از رقبا پیشی گرفت.

انشاء الله که موفق باشند وبا در نظر گرفتن خدا تمام سعی خود را برای ابادانی و پیشرفت ورفاه مردم انجام دهند.