نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در روستای گرده

مردم روستای گرده  با حضور حد اکثری وپررنگ خود در پای صندق های رای نامزدهای خود را برای ۴ سال انتخاب کردند. که لیست شوراها به ترتیب به شرح زیر می باشد.

    سجاد دلیر                       کیکاوس اسرافیلی             شکیبا مددی

sajjaddali keykavusesrafilishakibamadadi

نفر اول اقای سجاد دلیر با۲۲۹ رای

نفر دوم اقای کیکاوس اسرافیلی با۱۵۴ رای

نفر سوم اقای شکیبا مددی با۱۴۴ رای

واقای براتعلی قدسی با ۱۳۳ رای عضو اللبدل(علی البدل) شد.

از میان نامزدهای ریاست جمهوری نیز اقای حسن روحانی با ۲۸۰ رای از رقبا پیشی گرفت.

انشاء الله که موفق باشند وبا در نظر گرفتن خدا تمام سعی خود را برای ابادانی و پیشرفت ورفاه مردم انجام دهند.