بایگانی ماهیانه: تیر 1391

مسابقه قرانی طرح نغمه های وحی

بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 1391/04/27جشنواره قرانی طرح نغمه های وحی روستاهای گرده -اورنج – نوشنق – سلوط – کلاندرق – اوچبلاغ – وروستاهای پیله رود در رشته های مختلف وبا شرکت بیش از 100 نفربرگزار گردید که برادران در مسجد جامع گرده وخواهران در امازاده این روستا به رقابت پرداختند که نفرات برگزیده وراه یافته به مرحله نهایی  متعاقبا از سوی تبلیغات اسلامی نمین اعلام میگردد.

قرائت

مداحی

اذان

ترتیل

قصه گویی زیر 16سال

نیمه شعبان در روستای گرده

شعبان

هر سال نیمه شعبان در روستای گرده با چراغانی وتزیین مسجد ومحوطه وبر گزاری جشن بزرگی بر گزار میشد که امسال بنا به مشکلاتی این امر محقق نشد اما جوانان مثل سالهای گذشته با پذیرایی شیرینی وشربت برای عموم مردم در محوطه مسجد این روز را گرامی داشتند وبه ان حضرت عرض ارادت نمودند.