بایگانی ماهیانه: بهمن 1390

معرفی کتاب برای دانلود

معرفی کتاب برای دانلود
  
kitab

کتاب چهار جلدی دایر‌ة المعارف زبان ترکی آذربایجانی (به ترکی: Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti) ، این کتاب به زبان ترکی آذربایجانی و الفبای لاتین نگاشته شده است.

دانلود:

http://kitablar.com/details.php?book_id=1103

http://kitablar.com/details.php?book_id=1104

http://kitablar.com/details.php?book_id=1105

http://kitablar.com/details.php?book_id=1106

آموزش الفبای لاتین ترکی آذربایجانی

http://kitablar.com/details.php?book_id=1069

کتابی کامل در مورد دستور زبان ترکی آذربایجانی به زبان فارسی

http://kitablar.com/details.php?book_id=998

و این هم کتاب جالب یک ترم آموزش زبان ترکی آذربایجانی

http://kitablar.com/details.php?book_id=478